Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për pozitën Udhëheqes i zyrës për Menaxhimin e Lëndëve Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac closed 19/09/2018 1 Uspešni kandidat
Osnovni sud u Prizrenu: Objavljuje KONKURS Br.02/2018 Osnovni Sud Prizren open 01/10/2018 6 Konkursi
Osnovni sud u Djakovici objavljuje KONKURS Br.07/2018 Osnovni Sud Djakovica open 29/09/2018 2 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Pozita Zyrtar ligjor Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 14/09/2018 16 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar-e Administrativ-e SKGJK Sudski savet Kosova closed 14/09/2018 1 Uspešni kandidat
KANDIDATËT QË KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM Pozita: Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Sudski savet Kosova closed 11/09/2018 1 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Operativë dhe Siguri Osnovni Sud Pristina closed 08/09/2018 Uspešni kandidat
Gjykata Themelore në Prishtinë Lista e kandidatëve të cilet kanë kaluar testin me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Osnovni Sud Pristina closed 07/09/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për test me shkrim Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Sudski savet Kosova closed 07/09/2018 1 Uspešni kandidat
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Osnovni Sud Pristina closed 01/09/2018 24 Uspešni kandidat