Njoftim

Njoftim

Komisioni për rekrutimin e gjyqtarëve të gjykatave themelore, i themeluar nga Këshilli gjyqësor i Kosovës, në pajtim me nenin 11, paragrafi 4 dhe 5 dhe nenin 16 të Rregullorës 03/2021 për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Riemrimin e gjyqtarëve (“Rregullore”) lëshon këtë
Njoftim

Njoftohen të gjithe kandidatet e cekur në listën e bashkangjitur së kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testit kualifikues për gjyqtar.Testi Kualifikues do të mbahet me datën 21 prill 2024, në ora 12:00, në objektin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike dhe Zhvillim në Vushtrri.

Shkarko listën e kandidatëve