OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Komisija za regrutovanje sudija Osnovnih sudova, koju je osnovao Sudski savet Kosova, u skladu sa članom 11. stav 4. i 5. i članom 16. Pravilnika 03/2021 o regrutovanju, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija (“Pravilnik”) , izdaje ovo:

Obavještavaju se svi kandidati navedeni u priloženoj listi da su ispunili osnovne uslove za polaganje kvalifikacionog ispita za sudiju. Kvalifikacioni test će se održati 21. aprila 2024. godine u 12:00 časova u objektu Kosovske akademije za javnu bezbednost i razvoj u Vučitrnu.

Lista kandidata kvalifikovanih za kvalifikacioni test za poziciju sudije.