Njoftim

Njoftim

Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listën e bashkangjitur se kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testi me shkrim për gjyqtar lëmia penale dhe civile.
Testi me shrkim do të mbahet me datën 28 shkurt(e mërkure – penale) dhe 29 shkurt 2024 (e enjte- civile),duke filuar në ora 12:00 në objektin e KGJK-së.

Shkarko Listën