OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi kandidati navedeni u priloženoj listi da su ispunili osnovne uslove za polaganje pismenog testa za sudije iz krivične i građanske oblasti. Pismeni test će se održati dana 28. februara (sreda-krivična oblast) i 29. februara 2024. god. (četvrtak- građanska oblast), sa početkom u 12:00 u zgradi Sudskog Saveta Kosova.

Download