FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatën Supreme në Prishtinë përmes Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim

Shkarko njoftimin e plotë