Filloj implementimi i Projektit SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj

Filloj implementimi i Projektit SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj

Më datën 1 Korrik 2019, filloj implementimi i Projektit SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega në Skenderaj.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në këtë gjykatë ka filluar me datën 2 Korrik 2019 dhe parashihet të përfundoj brenda një periudhe dy javore. Numri i lëndëve penale të planifikuara për tu regjistruar sistemin SMIL është 290 lëndë.

Trajnimet parashihen të zgjasin deri në fund të muajit Korrik, për të filluar pastaj stafi i gjykatës me pranimin dhe regjistrimin e lëndëve të reja me SMIL.