Osnovni sud u Mitrovici- ogranak Skenderaj/Srbica počeo je sa sprovođenjem projekta ISUP

Osnovni sud u Mitrovici- ogranak Skenderaj/Srbica počeo je sa sprovođenjem projekta ISUP

Dana 1. jula 2019. godine, Osnovni sud u Mitrovici- ogranak Skenderaj/Srbica počeo je sa sprovođenjem projekta ISUP .

Upis starih krivičnih predmeta u ovom sudu, počeo je 2. jula 2019. godine, a očekuje se da će biti završen u okviru dvonedeljnog perioda. Planirani broj krivičnih predmeta za upis u sistemu ISUP je 290 predmeta.

Očekuje se da će obuka biti završena do kraja jula, kako bi, zatim, osoblje suda počelo sa prijemom i upisom novih predmeta u ISUP-u.