z.Nehat Idrizi ka marrë detyrën e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

z.Nehat Idrizi ka marrë detyrën e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës