KGJK dhe RTK bashkëpunojnë për të ngritur vetëdijen dhe besimin në sistemin gjyqësor në Kosovë

KGJK dhe RTK bashkëpunojnë për të ngritur vetëdijen dhe besimin në sistemin gjyqësor në Kosovë

Prishtinë, 14 maj 2024 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj dhe Drejtori Ekzekutiv i Radio Televizionit të Kosovës (RTK), Shkumbin Ahmetxhekaj, kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të KGJK-së dhe RTK-së, me qëllim të koordinimit dhe bashkëpunimit në realizimin e aktiviteteve të përbashkëta duke u bazuar në kompetenca ligjore, si dhe funksionet institucionale dhe organizative të tyre në mes të KGJK-së dhe RTK-së, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë.

Kryesuesi i KGJK-së, tha se ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm drejt rritjes së transparencës në sistemin gjyqësor, duke theksuar se Këshilli Gjyqësor mbetet i përkushtuar të përmbushë të gjitha obligimet që dalin nga kjo marrëveshje, me qëllim të zhvillimit dhe zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta. Mes tjerash, Kryesuesi Zogaj ka falënderuar Projektin e USAID-it për Drejtësi për mbështetjen e vazhdueshme drejt këtij partneriteti.

Drejtori Ekzekutiv Ahmetxhekaj, tha se përmes kësaj marrëveshje me KGJK-në, do të rritet angazhimi i RTK-së në ngritjen e ndërgjegjësimit publik rreth funksionimit dhe sfidave të sistemit gjyqësor.

Kjo marrëveshje, është përkrahur nga Projekti i USAID-it për Drejtësi, si rezultat i angazhimin e tyre ndaj forcimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë.