Mbahet takimi i 320-të i KGJK-së

Mbahet takimi i 320-të i KGJK-së

Prishtinë, 8 shkurt 2024 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), ka mbajtur takimin e 320-të me radhë, me ç’rast janë diskutuar dhe miratuar pikat sipas rendit të ditës.

Këshilli ka caktuar përfaqësuesit e sistemit gjyqësor në grupin punues për hartim dhe finalizimin e legjislacionit që rrjedh nga Deklarata e Përbashkët e Zotimit: zëvendës kryesuesin e KGJK-së, Qerim Ademaj, kryetaren e Komisionit për Çështje Normative, Drita Rexhaj, gjyqtarin e Gjykatës Supreme, Zenel Leku, gjyqtarin e Gjykatës së Apelit, Burim Ademi dhe kryetaren e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama.

Raportin për vitin 2023, e kanë paraqitur:

  • Koordinatori për rastet e dhunës në familje;
  • Kryetarja e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve;
  • Kryetarja e Komisionit për Çështje Normative;
  • Kryetari i Komisionit për Administrimin e Gjykatave;
  • Kryetari i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel;
  • Kryetari i Komisionit për Trajnime;
  • Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KGJK-së, dhe
  • U.D. Drejtori i Njësisë për Inspektim Gjyqësor.

Këshilli miratoi:

  • Autorizimin e Kryesuesit të KGJK-së për nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Prizrenit ‘Ukshin Hoti’,  dhe
  • Kërkesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, për emërimin e gjyqtarëve: Rrustem Thaqi, Naime Ahmeti dhe Shyqri Hoxha, në pozitën anëtarë në Organin Përzgjedhës të Pavarur për përzgjedhjen e kandidatëve për një anëtar të Organit Shqyrtues të Prokurimit.