Njoftim

Njoftim

Pas njoftimit se janë ndaluar për 48 orë, z. D.H dhe z. I.I, Zyrtar publik në Gjykatën Themelore Prishtinë, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KGJK-së, bazuar në nenin 69 dhe 71  të Ligji Nr. 08/L-197 Për Zyrtarët Publik, nxori vendim për: Pezullim sipas detyrës zyrtare ndaj zyrtarëve D.H dhe I.I.