Sistemi Gjyqësor gjatë vitit 2023: një vështrim mbi arritjet e KGJK-së dhe gjykatave

Sistemi Gjyqësor gjatë vitit 2023: një vështrim mbi arritjet e KGJK-së dhe gjykatave

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e Projektit të USAID “Aktiviteti për drejtës”, ka përgatitur një video lidhur me aktivitetet kryesore dhe arritjet e sistemit gjyqësor gjatë vitit 2023. Shikoni videon këtu: link

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e Projektit të USAID “Aktiviteti për drejtës”, ka përgatitur një video lidhur me aktivitetet kryesore dhe arritjet e sistemit gjyqësor gjatë vitit 2023.

Shikoni videon këtu: link