KGJK i propozon Presidentes së Republikës së Kosovës, ri emërimin e 21 gjyqtarëve me mandat të përhershëm

KGJK i propozon Presidentes së Republikës së Kosovës, ri emërimin e 21 gjyqtarëve me mandat të përhershëm

Prishtinë, 27 nëntor 2023 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në takimin e 317-të me radhë, ka miratuar listën e gjithsej 21 gjyqtarëve për ri emërim, të cilët i propozon tek Presidentja e Republikës së Kosovës:

 1. Arnis Dumani, Gjykata Komerciale – shkalla e parë
 2. Baki Shigjeqi, Gjykata Themelore Prizren
 3. Benita Berisha, Gjykata Themelore Mitrovicë
 4. Blerim Halimi, Gjykata Themelore Prishtinë
 5. Blerim Istrefi, Gjykata Themelore Mitrovicë
 6. Dardan Hoxha, Gjykata Themelore Prishtinë
 7. Durim Balaj, Gjykata Themelore Gjakovë
 8. Gent Bekeri, Gjykata Komerciale – shkalla e parë
 9. Hasan Kryeziu, Gjykata Komerciale – shkalla e parë
 10. Jeton Zymeri, Gjykata Themelore Mitrovicë, dega në Vushtrri
 11. Kreshnike Zymberi Beqiri, Gjykata Themelore Ferizaj
 12. Leon Përlaska, Gjykata Themelore Pejë
 13. Lulzim Hoxha, Gjykata Themelore Prizren
 14. Mirjeta Shala, Gjykata Themelore Gjakovë
 15. Naim Rekaliu, Gjykata Themelore Mitrovicë-dega në Vushtrri
 16. Njomëza Berisha, Gjykata Themelore Prizren
 17. Petrit Nrecaj, Gjykata Themelore Pejë-dega në Istog
 18. Rrezarta Lleshaj, Gjykata Themelore Prishtinë
 19. Shyqri Hoxha, Gjykata Themelore Prizren
 20. Verona Dibra, Gjykata Komerciale – shkalla e parë
 21. Xhemajl Jusufi, Gjykata Themelore Mitrovicë