KGJK i propozon Presidentes së Republikës së Kosovës 15 kandidatë për gjyqtarë në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës

KGJK i propozon Presidentes së Republikës së Kosovës 15 kandidatë për gjyqtarë në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës

Prishtinë, 27 nëntor 2023 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në takimin e 317-të me radhë, ka miratuar listën përfundimtare të gjithsej 15 kandidatëve për gjyqtarë në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës. Të njëjtit, i propozon Presidentes së Republikës së Kosovës, për tu emëruar gjyqtarë në gjykatat themelore, si në vijim:

 1. Artan Xhaqkaj, në Gjykatën Themelore Prishtinë
 2. Albana Çeku, në Gjykatën Themelore Prishtinë
 3. Fortesa Beqiraj Maliqi, në Gjykatën Themelore Prishtinë
 4. Valmir Zhjeqi, në Gjykatën Themelore Prishtinë
 5. Durim Osmani, në Gjykatën Themelore Mitrovicë, dega në Skenderaj
 6. Pajtesa Fera, në Gjykatën Themelore Ferizaj
 7. Mirvet Thaqi, në Gjykatën Themelore Gjakovë
 8. Edona Zuzaki, në Gjykatën Themelore Gjilan
 9. Xhemajl Kurti, në Gjykatën Komerciale
 10. Drilon Hoxha, në Gjykatën Themelore Pejë
 11. Feim Bytyqi, në Gjykatën Themelore Gjakovë, dega në Rahovec
 12. Hilmi Elshani, në Gjykatën Themelore Prizren
 13. Blendë Mjeku, në Gjykatën Themelore Ferizaj
 14. Haxhi Xhemajli, në Gjykatën Themelore Pejë
 15. Alba Makolli, në Gjykatën Themelore Ferizaj, dega në Kaçanik