Njoftim për shpalljen e rezultateve të provimit me gojë për interpretë gjyqësorë për çiftin e gjuhëve: Shqip – Serbisht dhe anasjelltas, Shqip – Anglisht dhe anasjelltas, Serbisht – Anglisht dhe anasjelltas dhe Shqip – Frëngjisht dhe anasjelltas

Njoftim për shpalljen e rezultateve të provimit me gojë për interpretë gjyqësorë për çiftin e gjuhëve: Shqip – Serbisht dhe anasjelltas, Shqip – Anglisht dhe anasjelltas, Serbisht – Anglisht dhe anasjelltas dhe Shqip – Frëngjisht dhe anasjelltas