Për herë të parë në regjion janë funksionalizuar tabletë elektronik për marrjen e shërbimeve në gjykata nga personat e shurdhër

Për herë të parë në regjion janë funksionalizuar tabletë elektronik për marrjen e shërbimeve në gjykata nga personat e shurdhër

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e Projektit të USAID për Drejtësi, vazhdon përkushtimin për të sigurar qasjen e barabartë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

KGJK me mbështetjen e Projektit të USAID për Drejtësi është duke punuar për të lehtësuar qasjen në gjykata edhe për persona tjerë me aftësi të kufizuara.

Shikoni videon këtu: link