Kryesuesi Zogaj ka vizituar Gjykatën Themelore në Gjakovë, Degën në Malishevë dhe Degën në Rahovec

Kryesuesi Zogaj ka vizituar Gjykatën Themelore në Gjakovë, Degën në Malishevë dhe Degën në Rahovec

Gjakovë, 11 shtator 2023 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, me bashkëpunëtorë ka vizituar sot Gjykatën Themelore në Gjakovë, me ç’rast janë pritur nga Kryetari i kësaj gjykate, Nikollë Komani.

Gjatë takimit në Gjykatën Themelore në Gjakovë, Zogaj ka diskutuar për mbarëvajtjen e punës, rezultatet dhe sfidat me të cilat është duke u përballur kjo gjykatë. Vizita ka vazhduar edhe në objektin e ri të Gjykatës Themelore në Gjakovë, i cili është në ndërtim e sipër dhe përurimi i tij pritet të bëhet brenda vitit.

Kryesuesi Zogaj, vizitoi edhe degën në Malishevë dhe degën në Rahovec, me ç’rast kërkoi angazhim nga gjyqtarët dhe stafi për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive, me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës së gjykatave.

Kryesuesi Zogaj, ka theksuar se do të jetë në shërbim të plotë për të ofruar mbështetjen e Këshillit Gjyqësor, me qëllim që kjo gjykatë dhe degët e saj t’i arrijnë objektivat e veta, me qëllim të ngritjes së efikasitetit si dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor.