Kryesuesi Zogaj ka vizituar Gjykatën Themelore në Pejë, Degën në Deçan dhe Degën në Istog

Kryesuesi Zogaj ka vizituar Gjykatën Themelore në Pejë, Degën në Deçan dhe Degën në Istog

Pejë, 7 shtator 2023 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, me bashkëpunëtorë ka vizituar sot Gjykatën Themelore në Pejë, me ç’rast janë pritur nga Kryetari i kësaj gjykate, Armend Berisha.

Gjatë takimit në Gjykatën Themelore në Pejë, Zogaj ka diskutuar për mbarëvajtjen e punës, rezultatet dhe sfidat me të cilat është duke u përballur kjo gjykatë. 

Kryesuesi Zogaj, vizitoi edhe degën në Deçan dhe degën në Istog, me ç’rast kërkoi angazhim nga gjyqtarët dhe stafi për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive, me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës së gjykatave.

Kryesuesi Zogaj, ka theksuar se do të jetë në shërbim të plotë për të ofruar mbështetjen e Këshillit Gjyqësor, me qëllim që kjo gjykatë dhe degët e saj t’i arrijnë objektivat e veta, me qëllim të ngritjes së efikasitetit si dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor.