FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatën Supreme në Prishtinë përmes Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim:

Hapësirat e përafërta orientuese për objektin me Qira

Nr. Hapësirat për pune Sasia
1 Zyra për Kryetarin 1
2 Zyra për Gjyqtar 19
3 Zyra për Administrator 1
4 Zyra për Administrate 15
5 Shkrimore 1
6 Arkiv 1
7 Salle Gjykimi 1
8 Hapësira ndihmëse 1

Sqarim: Çmimi mundet te jepet edhe ne total për objekt pa i llogaritur në m² .

Kushtet teknike për objekt te kërkuara nga autoriteti kontraktues janë:

Shkarko njoftimin e plotë