Tani Gjykata Komerciale me faqe zyrtare në Facebook!

Tani Gjykata Komerciale me faqe zyrtare në Facebook!

Këtu do të gjeni të gjitha informatat relevante lidhur me punën dhe lajmet e Gjykatës Komerciale. Së shpejti, kjo gjykatë do të ketë edhe ueb faqen zyrtare.

Ju ftojmë të bëni LIKE dhe SHARE faqen për të marrë informacionet në kohë: https://www.facebook.com/gjykatakomerciale