Kryesuesi Zogaj mbështet Shërbimin Korrektues

Kryesuesi Zogaj mbështet Shërbimin Korrektues

Prishtinë, 14.07.2021 – Kryesuesi i Këshilli Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Albert Zogaj, priti në takim Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës si dhe përfaqësuesit e Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Qëllimi i takimit ishte lidhur me procedurat e funksionimit të Panelit për Lirim me Kusht.
Gjatë këtij takimit është diskutuar për mundësinë e kundërshtimit të vendimeve të Panelit për Lirim me Kusht me ankesë.