Filloj implementimi i SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Zubin Potok

Filloj implementimi i SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Zubin Potok

Sot, me datë 16 nëntor 2020, ka filluar implementimi i planit për trajnime për përdorimin e sistemit SMIL në GjTh Mitrovicë – Dega Zubin Potok.

Trajnimet parashihen të zgjasin deri me 31 dhjetor 2020.

Gjithsejtë 13 përdorues do të trajnohen dhe aftësohen për përdorimin e sistemit SMIL.