Këshilli Gjyqësor i Kosovës tashmë ka një vegël inovative që fuqizon qasjen për qytetarët.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës tashmë ka një vegël inovative që fuqizon qasjen për qytetarët.

Përmes kësaj video informuese ju paraqesim karakteristikat e ueb faqes të zhvilluara nga programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit te Drejtësisë, ku përfshihen konsultimet publike mbi rregulloret e gjyqësorit, qasja në performancën e gjyqësorit dhe të dhënat disiplinore për gjyqtare, vlerësimet e shërbimit gjyqësor dhe format e ankesave, si dhe shumë funksione të tjera të dobishme.