Seancat e ndërmjetësimit edhe në mënyrë virtuale

Seancat e ndërmjetësimit edhe në mënyrë virtuale

A e keni ditur se përveç pranisë fizike, ju mund të zhvilloni seancat e ndërmjetësimit edhe në mënyrë virtuale (online) përmes platformave që ju përshtaten palëve dhe ndërmjetësuesit.

Një ndër platformat më të përdoruara është Jitsi Meet. Kjo platformë është një mënyrë alternative e cila ju mundëson t’i shmangni seancat gjyqësore dhe të zgjidhni rastin tuaj përmes ndërmjetësimit online. 

Shikoni videon më poshtë dhe mësoni se si mund të qaseni në një seancë online të ndërmjetësimit.