Seancat Gjyqësore online gjatë pandemisë

Seancat Gjyqësore online gjatë pandemisë

Seanca e parë gjyqësore online në historinë e Kosovës u mbajt me mbështetjen e programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë. Qëndrueshmëria dhe vullneti i gjykatave të Kosovës për të gjetur zgjidhje inovative mbrojnë shëndetin e qytetarëve