Kalkulatorët online për taksa gjyqësore dhe gjoba penale

Kalkulatorët online për taksa gjyqësore dhe gjoba penale

Shikojeni këtë video për të mësuar se si qytetarët e Kosovës mund t’i përdorin kalkulatorët e lansuar në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për t’i llogaritur shpenzimet për taksat dhe tarifat gjyqësore.

Kalkulatori i taksës gjyqësore është dizajnuar nga programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, ndërsa zhvillimin e kalkulatorit të gjobave penale e ka udhëhequr Zyra e Departamentit të Drejtësisë të ShBA-së për Zhvillim, Asistencë dhe Trajnim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT) dhe Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit (INL).