Gjykata Thelemore Prishtinë – Dega Drenas filloj me implementimin e SMIL për lëminë civile

Gjykata Thelemore Prishtinë – Dega Drenas filloj me implementimin e SMIL për lëminë civile

Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Drenas, me datë 30 Korrik 2019 filloj implementimin e SMIL për lëmine civile.

Deri më tani pranë kësaj gjykate janë regjistruar në sistem mbi 300 lëndë civile.