Gjykata Themelore Mitrovicë përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në sistemin SMIL

Gjykata Themelore Mitrovicë përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në sistemin SMIL

Është përmbyllur me sukses procesi i regjistrimit të lëndëve të vjetra penale në Gjykatën Themelore në Mitrovicë.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra penale ka filluar me datë 14 Mars 2019, ndërsa ky proces ka përfunduar me datë 02 Gusht 2019.

Lëndët e vjetra në sistem janë regjistruar nga ekipi i përbëre nga dy refenetë si dhe praktikantët e kësaj gjykate.

Në tërësi pranë kësaj gjykate janë regjistruar 2400 lëndë të vjetra penale