Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Prishtinë – Dega Gllogoc

Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Prishtinë – Dega Gllogoc

Regjistrimi i lëndëve të vjetra penale në sistemin SMIL, pranë Gjykatës Themelore Prishtinë – Dega Gllogoc, ka përfunduar në tërësi.

Pranë kësaj gjykate procesi i regjistrimit të lëndëve të vjetra ka filluar me datën 12.06.2019 dhe ka përfunduar me datën 20.06.2019.
Gjithsejtë në sistem janë regjistruar 136 lëndë të vjetra.