U mbajt punëtoria e organizuar nga Projekti SMIL

U mbajt punëtoria e organizuar nga Projekti SMIL

Suharekë, 16-18 Maj 2019 – Në kuadër të aktiviteteve të Projektit SMIL, u mbajt punëtoria e organizuar lidhur me implementimin dhe zhvillimin e mëtejmë të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve.

Në këtë punëtori, u prezantuan disa nga përditësimet e fundit të bëra në sistemin SMIL dhe detyrat shtesë të përditësuara në versionin e ri.

Po ashtu në këtë punëtori u diskutua mbi kualitetin e të dhënave të cilat i ofron përdorimi i SMIL si dhe

Gjithashtu, në këtë punëtori u prezantuan raportet rreth regjistrimit të lëndëve të vjetra në punë në sistemin SMIL si dhe ecuria e regjistrimit të këtyre lëndëve.