FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE

Dt. 18.07.2016
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim:

Shkarko dokumentin