Obaveštenje o javnim konsultacijama za nacrt – Pravilnika o organizaciji i unutrašnjoj delatnosti sudova Republike Kosovo

Obaveštenje o javnim konsultacijama za nacrt – Pravilnika o organizaciji i unutrašnjoj delatnosti sudova Republike Kosovo

Sudski savet Kosova je, promenom zakonskog paketa o sudstvu, smatrao neophodnim pripremu Pravilnika o organizaciji i unutrašnjoj delatnosti sudova Republike Kosovo, u duhu ovog paketa.

Sudski savet Kosova je, promenom zakonskog paketa o sudstvu, smatrao neophodnim pripremu Pravilnika o organizaciji i unutrašnjoj delatnosti sudova Republike Kosovo, u duhu ovog paketa.

U tom smislu, Savet je osnovao radnu grupu za izradu Pravilnika o organizaciji i unutrašnjoj aktivnosti sudova Republike Kosovo, čiji je nacrt zajedno sa aneksom 1 priložen i služi kao nacrt, gde svi zainteresovani stručnjaci mogu da daju svoje predloge i komentare za finaliziranje ovog pravilnika.

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i uzimajući u obzir doprinos svakog od njih kao važan, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Komentari se mogu poslati na e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net
Rok za javnu raspravu je 15 dana, odnosno do 15. juna 2020. godine.

Draft Uredbe

Draft Aneks Registri i vrste predmeta