SSK je dočekao predstavnike institucija pravde iz Severne Makedonije

SSK je dočekao predstavnike institucija pravde iz Severne Makedonije

Priština, 19.02.2021 – Sudski savet Kosova (SSK) je danas u poseti dočekao predstavnike institucija pravde iz Severne Makedonije. Prisutni na ovom sastanku su bili predstavnici iz Sudskog saveta, Ministarstva pravde Severne Makedonije kao i zamenica Ambasadora Norveške ambasade u Prištini, gđ. Jennz Stenber Sørvold.

Cilj ove posete od strane predstavnika Severne Makedonije je bilo bliže upoznavanje sa projektom ISUP, kao i postignutim rezultatima primenom ovog projekta u sudskom sistemu Kosova. 

Predsednik SSK-a, Skender Çoçaj, je istakao da je sudski sistem Kosova postigao značajan napredak primenom projekta ISUP i da će se  punim  sprovođenjem ovog projekta postići konsolidacija sudskog i tužilačkog sistema u jačanju transparentnosti, odgovornosti i poverenja kod građana, što težimo da postignemo svi zajedno, i puno smo posvećeni u ovom aspektu.

“ Nadam se da će naša saradnja koja je od posebne važnosti da bude most koji nas povezuje između Sudskog saveta Kosova i Sudskog saveta Makedonije, na način da ove  institucije razmenjuju njihova međusobna iskustva u primenjivanju tehnologije u oblasti prava kao i drugim sferama koja utiču na povećanje kvaliteta sudstva” rekao je Çoçaj.

U nastavku sastanka, je predstavljen ISUP sistem, njegovo funkcionisanje kao i način kako se vrši elektronsko upravljanje putem ovog sistema. Nakon završetka sastanka, prisutni su nastavili njihovu posetu u Centru podataka, u Palati pravde u Prištini.