Održan je naredni sastanak Upravnog odbora ICT / ISUP projekta

Održan je naredni sastanak Upravnog odbora ICT / ISUP projekta

Priština, 28.01.2021 – Održan je trideset i treći (33) uzastopni sastanak Upravnog odbora ICT / ISUP projekta, kome su prisustvovali predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Jetish Maloku i predstavnici video konferencije iz Norveške ambasade u Prištini, Saveta Evrope u Prištini, Ministarstva pravde kao i stranih i lokalnih stručnjaka.

Na ovom sastanku predstavljen je Izveštaj o napretku ISUP projekta za period jul-decembar 2020. godine, razgovarano je o glavnim dostignućima Projekta za ovaj period i odobren je godišnji plan rada ISUP projekta za 2021. godinu.

Predsedavajući Çoçaj, rekao je da je uprkos situaciji stvorenoj pandemijom, projekat ISUP uspešno nastavio sprovođenje aktivnosti planiranih za ovu godinu. Između ostalog, istakao je glavna dostignuća u ovom periodu kao što su: obuka i primena ISUP-a u Vrhovnom sudu, Apelacionom sudu, Apelacionom tužilaštvu i ograncima sudova u Zubinom Potoku i Leposaviću, primena automatske raspodele predmeta na sudovima i osnovnim tužilaštvima, elektronska veza tužilaštvo i suda, registracija predmeta u Apelacionom sudu i druge aktivnosti uspešno sprovedene tokom 2020. godine.