Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

Tom prilikom, predsednik Osnovnog suda u Prizrenu, g.Ymer Hoxha, ujedno i predsednik Odbora Kosovskog instituta za sudstvo, naglasio je da se po prvi put u istoriji sudstva objavljuju priručnici koji će uticati na jednoobraznost prakse za sačinjavanje sudskih rešenja.

Direktorica USAID-a, gđa. Sara Buschanan, je visoko ocenila njihovo objavljivanje, rekavši da oni predstavljaju dobar izvor za upravljanje predmetima, u cilju povećanja poverenja javnosti, što je od posebnog značaja za sudstvo Kosova.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g.Enver Peci, se zahvalio donatorima i autorima na njihovom zalaganju i radu pri izradi priručnika, za koje smatra da predstavljaju važan korak ka olakšanju posla za sudije. Sudstvo je zadnjih godina prošlo kroz duboku zakonsku i strukturnu reformu. Stoga, postoje novine kada su u pitanju krivični i parnični postupci, te su zbog toga ovi priručnici od velike važnosti za praktičan rad sudija, i isti će im služiti za primenu novih zakona – rekao je g. Peci.

Ministar pravde, g.Kuçi, je rekao da su priručnici dobra vest za nove sudije i za građanje, jer će oni povećati poverenje građana u sudstvo. 

Državni tužilac g. Aleksandër Lumezi, je zatražio da se isti priručnici izrade i za tužilace, u cilju sprovođenja pravnih akata.

Autori Priručnika za parnični postupak su: Muharrem Shala, sudija Apelacionog suda u Prištini, Albert Zogaj, sudija Osnovnog sudu u Prištini, Valon Totaj, sudija Osnovnog suda u Prizrenu, Zenel Leku, sudija Osnovnog sudu u Prištini. 

Autori Priručnika za krivični postupak su: Bashkim Hyseni, predsednik Osnovnog suda u Uroševcu i Afrim Shala, sudija Osnovnog suda u Gnjilanu.