Obaveštenje o javnoj raspravi o nacrt – Pravilniku br. X/2024 o premeštaju zaposlenih u Administraciji sudskog sistema

Obaveštenje o javnoj raspravi o nacrt – Pravilniku br. X/2024 o premeštaju zaposlenih u Administraciji sudskog sistema

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je Radnu grupu za sačinjavanje Pravilnika br. X/2024 o premeštaju zaposlenih u Administraciji sudskog sistema. Nakon sačinjavanja početnog nacrta, Radna grupa je poslala nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog procesa razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu doprineti svojim komentarima i sugestijama za okončanje ovog nacrta pravilnika.

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti, i smatrajući doprinos svih važnim, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

O detaljnijim informacijama, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memorandum na sledeći link:

MEMORANDUM O NACRT PRAVILNIKU