Obaveštenje za javnu konsultaciju o nacrtu Pravilnika br. X/2024 o klasifikaciji radnih mesta državnih službenika u upravi sudskog sistema

Obaveštenje za javnu konsultaciju o nacrtu Pravilnika br. X/2024 o klasifikaciji  radnih mesta državnih službenika u upravi sudskog sistema

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, obrazovao je Radnu grupu za izradu Pravilnika br. X/2024 o klasifikaciji radnih mesta državnih službenika u upravi sudskog sistema. Nakon izrade početnog nacrta, Radna grupa je poslala nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog procesa razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu doprineti komentarima i predlozima za finalizaciju ovog nacrta pravilnika.

U cilju poboljšanja stepena transparentnosti i procenjivanja značaja svih doprinosa, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili predloge za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i predlozi, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memorandum na sledećem linku.

MEMO O NACRT PRAVILNIKU