Obaveštenje o javnoj raspravi o nacrtu – Administrativnog uputstva br. X/2024 o ujednačavanju sudskih taksi

Obaveštenje o javnoj raspravi o nacrtu – Administrativnog uputstva br. X/2024 o ujednačavanju sudskih taksi

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je Radnu grupu za izradu Administrativnog uputstva br. X/2024 o ujednačavanju sudskih taksi. Nakon izrade inicijalnog projekta, Radna grupa je uputila nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog pregleda, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu da daju komentare i sugestije za finalizaciju ovog nacrta pravilnika.

U cilju unapređenja stepena transparentnosti i smatrajući značajnim doprinos svih, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za unapređenje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memo na sledećem linku

OBJAŠNJAVAJUĆI MEMO