Održava se kvalifikacioni test za sudije Republike Kosova, za rezervisane pozicije srpske zajednice, kao i pismeni test kandidata za stručne saradnike u sudovima Republike Kosova

Održava se kvalifikacioni test za sudije Republike Kosova, za rezervisane pozicije srpske zajednice, kao i pismeni test kandidata za stručne saradnike u sudovima Republike Kosova

Priština, 4. februar 2024. – Sudski savet Kosova (SSK) organizovao je kvalifikacioni test kandidata za sudije, u okviru procesa prijema 8 mesta za sudije na nivou sudova Republike Kosovo, rezervisanih za srpske zajednica.

Dok, u okviru procesa regrutovanja 26. pozicija za stručne saradnike u sudovima Republike Kosovo, SSK je organizovao pismeni test, gde su učestvovala 83. kandidata, od kojih su 53. žene i 30. muškarci. Ovi procesi su održani na Pravnom fakultetu Univerziteta „Hasan Priština“.

Sprovođenje ova dva procesa nadgledao je SSK i imenovana komisija za stručne saradnike iz reda sudija sa predsednikom komisije, nadzornim sudijom Osnovnog suda u Mitrovici, ogrankom u Vučitrnu, Agronom Maxhunijem, kao i predstavnici međunarodnih partnera iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Komisije ova dva postupka  su, na dan testiranja, sačinile kvalifikacioni test za kandidate za nove sudije za mesta rezervisana za srpsku zajednicu, kao i za pismeni test stručnih saradnika u cilju povećanja transparentnosti u sudstvu sistema.

SSK je preduzeo sve radnje da osigura da se proces ovih testova sprovede na profesionalan način i da se zasniva na meritokratiji.