SSS Nastavlja saradnju sa Projektom USAID –a ‘Privredna pravda’ za unapređenje privredne pravde na Kosovu

SSS Nastavlja saradnju sa Projektom USAID –a ‘Privredna pravda’ za unapređenje privredne pravde na Kosovu

Priština, 1-3 februara 2024. – Sudski savet Kosova (SSK) uz podršku USAID projekta „Privredna pravda“ organizovao je radionicu za rešavanje važnih pitanja Privrednog suda, sa ciljem poboljšanja učinka i rešavanja izazova ovog suda.

Na ovoj radionici učestvuju: Vrhovni sud, Sudski savet Kosova, Privredni sud, predstavnici Sekretarijata SSK-a kao i predstavnici projekta ‘Privredna pravda’.

Fokus radionice je: Prezentacija Izveštaja Privrednog suda za 2023. godinu, potrebe za ujednačavanjem sudske prakse, ispitivanje osporavanja nezavisnosti i integriteta sudskog sistema, posebno Privrednog suda, implementacija Strategije pristupa sudstvu, Implementacija sistema za upravljanje dosijeom  i kvalitetom podataka, potrebe Privrednog suda za resursima, prezentacija plana rada Privrednog suda za 2024. godinu, prezentacija Strategije Privrednog suda 2024- 2025, modalitete rezimea jedinstvene prakse za Privredni sud, kao i druga pitanja od značaja u sudskom  sistemu.