Održava se naredni sastanak po redu Radne grupe za reformu pravosuđa

Održava se naredni sastanak po redu Radne grupe za reformu pravosuđa

Priština, 31. januar 2024 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Albert Zogaj i predsednik Komisije za upravljanje sudovima, Fahret Vellija učestvovali su na narednom sastanku Radne grupe za reformu pravosuđa, kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Tužilačkog saveta Kosova, kao i međunarodni partneri i predstavnici civilnog društva.

Tokom ovog sastanka, razgovaralo se o adresiranju preporuka koje proizilaze iz zajedničke deklaracije o obavezama, koju su pokrenuli Ministarstvo pravde, SSK i Tužilački savet Kosova.

Predsedavajući Zogaj je naglasio da je izrada i finalizacija zakona važan korak ka poboljšanju efikasnosti u pravosuđu. Takođe, Zogaj je istakao podršku SSK-a i nastavak međuinstitucionalne saradnje u okviru reforme pravosuđa, u cilju sprovođenja aktivnosti predviđenih tokom ovog procesa.

Prisutni su razgovarali i o preporukama međunarodnih partnera i predstavnika civilnog društva, u cilju unapređenja procesa izrade i finalizacije ovog zakonodavstva.