Održan je 13. sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

Održan je 13. sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

Priština, 31. januar 2024. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Albert Zogaj učestvovao je na sledećem sastanku po redu Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu (EUKOJUST).

Tokom sastanka diskutovano je o sprovođenju aktivnosti jedanaestog tromesečja, pri čemu je Izveštaj o jedanaestom tromesečju usvojen od strane članova Upravnog odbora projekta EUKOJUST. Takođe, predstavljene su aktivnosti i rezultati u narednom izveštajnom periodu.

SSK ostaje posvećen nastavku saradnje u planiranim aktivnostima, u cilju ostvarivanja ciljeva projekta, čiji su korisnici vladavina prava i sudski sistem Republike Kosovo.