Predstavnici pravosudnog sistema borave u studijskoj poseti u SAD

Predstavnici pravosudnog sistema borave u studijskoj poseti u SAD

Vašington DC, 26. avgust – 1. septembar 2023 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Albert Zogaj, predsednica Osnovnog suda u Prištini, Albina Shabani Rama, šef Posebnog departmana u okviru Apelacionog suda, Vaton Durguti, i šef Posebnog departmana u okviru Osnovnog suda u Prištini, Valon Kurtaj, sudije Posebnog departmana Apelacionog suda i sudije Posebnog departmana Osnovnog suda u Prištini, nalaze se u studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, Vašington DC.
Svrha ove posete je da se iskoristi najbolja iskustva i prakse za efikasno upravljanje predmetima i suđenjima, upravljanje tokom predmeta kao i mnogim drugim pitanjima u okviru pravosudnog sistema.

U prvim danima posete, koja je počela ovog ponedeljka, pravosudna delegacija sa Kosova održala je sastanke sa Divizijom za javni integritet i sa sudijom Rudolph D. Moss. Poseta je nastavljena u Okružnom sudu SAD, Distrikt Kolumbija, gde su delegaciju primili supervizor sudskog poslovanja i sudski administrator, u kom slučaju se razgovaralo o elektronskoj registraciji krivičnih predmeta i upravljanju tokom predmeta.

Takođe, delegacija je učestvovala na ročištu o sporazumu o priznanju krivice kojom je predsedavao sudija Christopher R. Cooper, s kime su diskutovana sledeća pitanja: Uloga sudije kao rukovodilac predmeta; Određivanje rasporeda suđenja; Upravljanje kašnjenjima i teškim strankama; Kontinuirana saslušanja; Sporazum o priznanju krivice; Razmena mišljenja sa ročišta za sporazum o priznanju krivice; Ročište za izricanje kazne, itd.

Sledeći sastanak održan je sa predsednikom ovog suda, James E. Boasberg, gde su diskutovane i još neke druge preporučene tačke.

Ostali sastanci će se održati u Višem sudu Distrikta Kolumbija, gde će se delegacija sastati sa potpredsednikom suda, Rainey Brandt, Kancelarijom okružnog tužioca Distrikta Kolumbija, Administrativnom kancelarijom za sudove SAD, Federalnim pravosudnim centrom, Komisijom za kaznenu politiku SAD, i Ambasadom Kosova u Vašingtonu. Takođe, biće organizovana i poseta Vrhovnom sudu SAD.

Među ostalim preporučenim tačkama za diskusiju tokom ove studijske posete su: Prezentacija institucija; Efikasno sprovođenje pravde i nezavisnost pravosuđa; Trendovi i prakse upravljanja predmetima; Praksa uzastopnih ročišta; Praćenje i ažuriranje uputstva o kaznenoj politici; Kontinuirano pravno obrazovanje za sudije; Upravljanje kašnjenjima i teškim strankama; Komunikacija između tužilaštva, odbrane i suda; Odnos suda i medija, itd.

Jednonedeljnu studijsku posetu Vašingtonu omogućila je američka ambasada u Prištini, koja ostaje jedna od glavnih pobornika pravosudnog sistema na Kosovu, u pravcu jačanja vladavine prava.