Održan je 314. sastanak SSK-a

Održan je 314. sastanak SSK-a

Priština, 31. avgust 2023. – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 314. sastanak po redu na kojoj su razmatrane i usvojene sledeće tačke dnevnog reda:

  • Savet je imenovao za vršiteljku dužnosti administratora Vrhovnog suda Kosova, gđu. Vjollca Cenaj, koja će obavljati dužnost vršiteljke dužnosti od 31. avgusta 2023. godine do druge odluke SSK-a;
  • Članovi su odobrili raspisivanje internog konkursa za mesto administratora Vrhovnog suda Kosova, u kom slučaju su formirali komisiju za regrutaciju administratora Vrhovnog suda kao i komisiju za preispitivanje žalbi kandidata;
  • SSK je odobrio najavu Jedinice za upravljanje ljudskim resursima SSK-a za penzionisanje troje (3) sudija Apelacionog suda i jednog (1) sudije Osnovnog suda u Prizrenu.