SSK pozdravlja usvajanje Koncept dokumenta o Upravnom i radnom sudu i Koncept dokumenta o Zakoniku o građanskom postupku od strane Vlade Kosova

SSK pozdravlja usvajanje Koncept dokumenta o Upravnom i radnom sudu i Koncept dokumenta o Zakoniku o građanskom postupku od strane Vlade Kosova

Usvajanje ovih dokumenata označava važan korak za Kosovo na putu institucionalne i pravne reforme, kako bi se građanima zemlje garantovao lakši i efikasniji pristup sudskim uslugama.

Usvajanje ova dva dokumenta od strateškog značaja proizilazi iz zajedničke inicijative Sudskog saveta Kosova, Ministarstva pravde i Vrhovnog suda i predstavlja zajednički doprinos svih uključenih institucija, uz posebnu zahvalnost ekspertima i Programu Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST, koji podržava ovu inicijativu pravosudnih institucija.