Obaveštenje u vezi sa ažuriranjem spiskova prevodilaca i/ili sudskih tumača licenciranih od strane bivših Okružnih sudova

Obaveštenje u vezi sa ažuriranjem spiskova prevodilaca i/ili sudskih tumača licenciranih od strane bivših Okružnih sudova

Priština, 29.decembra 2022. – Komisija za proveru dokumentacije sudskih prevodilaca i tumača prethodno licenciranih rešenjem bivših Okružnih sudova, preispitivala je sve podnete prijave kandidata koji su se prijavili do 16. decembra 2022. godine, za ubacivanje na novom spisku licenciranih sudskih prevodilaca i tumača i odobrio je sledeće spiskove:

Spisak kandidata koji su ubačeni u novom spisku sudskih prevodilaca:

Spisak kandidata koji su ubačeni u novom spisku sudskih prevodilacai tumača:

Kandidati su licencirani po rešenju bivšeg Okružnog suda, tj. njima kojim piše da su prevodioci ostaju samo sudski prevodioci, dok kandidatima  kojim u rešenju piše da su sudski prevodioci i tumači, licenciraju se za oba tj.  znači za sudskog tumača i prevodioca.

Kandidati koji žele da se ubuduće licenciraju za sudske tumače, imaju pravo da se prijave na konkurse Sudskog saveta i polažu usmeni ispit za licenciranje i za sudskog tumača.

Napomena: Kandidati imaju pravo na žalbu u roku od sedam (7) radnih dana, počev od dana objavljivanja ovog obaveštenja.