‘Dani sudstva’ 2022. su završeni

‘Dani sudstva’ 2022. su završeni

Priština, 28.12.2022 – Tokom aktivnosti „Dana pravosuđa“ trećeg dana vođena je diskusija o sudijskoj etici i kvalitetu odlučivanja od strane sudije Vrhovnog suda g. Agim Malići, sudija Vrhovnog suda, g. Shukri Sylejmani, šef Specijalnog Departmana Apelacionog suda, g. Vaton Durguti i član Savetodavnog odbora za sudijsku etiku g. Lumni Sallauka.

Između ostalih, predsednik Komisije za praćenje, ocenjivanje i izveštavanje Strateškog plana g. Afrim Shalja i nadzorni sudija Osnovnog suda u Mitrovici, Filijala u Vučitrnu, g. Agron Maxhuni, predstavljen u vezi sa Strategijom za unapređenje pristupa pravdi 2022-2025 i Strategijom za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala 2022-2024.

U međuvremenu, u vezi nezavisnosti i budžeta sudskog sistema, kao i efikasnosti i praćenja pravosudnog sistema, razgovarali su: zamenik predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova, g. Ćerim Ademaj, član SSK, gđa. Arjeta Sadiku, predsednik Komisije za sudsku upravu, g. Fahret Vellija i predsednik Odbora za budžet, finansije i kadrove g. Avni Mehmeti.

Svim ovim aktivnostima tokom tri (3) dana, SSK-a je zaključio „Dane sudstva“ 2022, gde je preporučeno da postoji veća posvećenost poboljšanju imidža sudova kao i zaštiti prava građana Republike Kosova..

Na kraju, predsedavajući Zogaj je bio optimista u pogledu narednih uspeha SSK-a i sudova tokom 2023. godine, u pravcu povećanja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti sudskog sistema.