KUS u pravcu fokalizacije konačnog plana sudske revizije

KUS u pravcu fokalizacije konačnog plana sudske revizije

Priština, 19. maj 2022. – Predsednik Komisije za sudsku upravu (KUS), Fahret Vellija, zajedno sa članovima komisije, službenicima Jedinice za sudsku inspekciju (JSU) i službenicima Sekretarijata Sudskog saveta Kosova (SSSK), održao sastanak u vezi sa konačnim planom revizije sudova Republike Kosovo.

Na ovom sastanku razgovarano je o podeli odgovornosti odgovornih službenika i opštoj analizi ovog plana, u cilju uspešnog sprovođenja aktivnosti predviđanih ovim planom.