SSK pozdravlja značajan napredak Kosova u indeksu borbe protiv korupcije koji je objavio Transparenci International

SSK pozdravlja značajan napredak Kosova u indeksu borbe protiv korupcije koji je objavio Transparenci International

Priština, 26.01.2022 – Kosovo je ostvarilo blagi napredak u borbi protiv korupcije, ocenjena sa 39. poena, tri više nego prošle godine. Ova procena je predstavljena u Indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu, koji je sastavila međunarodna organizacija Transparenci International. Indeks svake godine ubraja 180. zemalja i teritorija sveta na osnovu uočenog nivoa korupcije u javnom sektoru.

Sudski savet Kosova (SSK) je zadovoljan činjenicom da je Kosovo postiglo takav napredak, popevši se na 17. mesta, na šta nesumnjivo utiče napredak ostvaren u sudstvu.

SSK nastavlja da ostane posvećen i spreman za svaku inicijativu koja ima za cilj povećanje transparentnosti i efikasnosti u borbi protiv korupcije, kako bi Republika Kosovo postigla još veći napredak u ovakvim izveštajima.

Detaljan izveštaj dostupan je na sledećem linku: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ksv